نشست های هفتگی فصل بهار: اسلام و عدالت اجتماعی

کد مطلب : 1220
تعداد بازدید : 271
1401/11/29
نشست های هفتگی فصل بهار هر چهارشنبه ساعت 20 با موضوع کلی «اسلام و عدالت اجتماعی» بصورت آنلاین و از بستر اسکای روم برگزار می گردد.
نشست های هفتگی فصل بهار: اسلام و عدالت اجتماعی

 

نشست‌های هفتگی فصل بهار

نشست‌های هفتگی فصل بهار هر چهارشنبه ساعت 20 با موضوع کلی «اسلام و عدالت اجتماعی» بصورت آنلاین و از بستر اسکای روم برگزار می‌گردد. 

این نشست‌ها و متعاقبا همایش بین‌المللی «اسلام و عدالت اجتماعی» با همکاری آموزش عالی دارالحکمه و مؤسسه آموزشی حوزه-آنلاین، و مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا برگزار می‌گردد.

عناوین پیشنهادی از این قرار است:1- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری


2- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز


3- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟


4- اسلام و ایده برابری


5- اسلام و نافرمانی مدنی


6- اسلام وعدالت جنسیتی


7- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن)


8- اسلام و شهروندی دموکراتیک


9- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی)


10- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی common good idea of justice


11- اسلام و جنگ بحق و نابحق just and unjust war


12- عدالت جهانی global justice و حقوق بشر


13- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی


14- اسلام و دولت ملی (nation state)15- عدالت در جوامع چندفرهنگی با نگاهی به اندیشه اسلامی

16- بازاندیشی نظریه‌‌‌‌های عدالت از دیدگاه عقلانیت نقاد

17- عدالت به منزله‌‌ی مبنای فقه اجتماعی در اسلام؛ یک پیشنهاد روشی

18- حجیت و دموکراسی

19- عدالت در اخلاق فلسفی اسلامی

20- معیارهای جنگ و صلح در اسلام

21- حقوق بشر و اندیشه معاصر اسلامی

22- اسلام، مدارا و آزادی دینی

23- اسلام و نظریه تساوی زن و مرد

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha