کارشناس

احمد راحت دهمرده

معاون اجرایی

سید محمد جعفر محمودی

مدیر آموزش

محسن صیاد

مسئول ثبت نام و پذیرش

بهروز پارسا

کارشناس آموزش

سید محمد حکیم یوسفی

کارشناس پژوهش

علیرضا جعفری

کارشناس امور اساتید

ناصر فرجی

کارشناس روابط عمومی

دکتر احمد قلی زاده

مشاور عالی

صادق لک

کارشناس سامانه

هادی حسینی

تدوینگر

علیرضا بهشتی

مسئول پشتیبانی و خدمات

دکتر محمد خودسوز

معاون اداری مالی

محمد رحیمی

کارشناس طراحی و پشتیبانی

محمد مهدی رجنی

مدیر استودیو

دکتر محمد دهقان

مدیر درسنامه نویسی

محمد هادی رجنی

کارشناس پذیرش و آزمون

متین دیلم

تدوینگر

محمد سعیدی راد

کارشناس تقریر نویسی

دکتر سیدعبدالمجید شهرستانی

مدیر روابط بین الملل

دکتر جعفر مروارید

رئیس اداره نمایندگی ها

دکتر مهدی رئیسی

مدیر امور پشتیبانی و مالی

دکتر محمد مؤذن

کارشناس امور پایان نامه ها

دکتر وحید مهدوی مهر

مدیر پژوهش: زبان آلمانی

محمد امین آلبوغبیش

مدیر پژوهش: زبان عربی

دکتر محمود مروارید

مدیر پژوهش: زبان انگلیسی

یونس رضایی راد

کارشناس توسعه

عنایت بامری زهکلوت

کارشناس ارزیابی

محمدصادق روشن

کارشناس مالی

ابوالفضل مهدوی دیوکلائی

کارشناس استودیو

دکتر حسین قاسمی

کارشناس امور بین الملل