نشریه

بزودی اولین شماره از مجله دو سالنامه «مطالعات اسلامی و دنیای معاصر» از سوی مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا منتشر خواهد شد.