نشریه

۱- مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه با همکاری مرکز تخصصی بین‌المللی فجرنا مجله «اسلام و دنیای معاصر» به زبان انگلیسی و با رتبه علمی پژوهشی را راه اندازی کرد.

۲- مرکز تخصصی بین‌المللی فجرنا با همکاری مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه مجله‌ «حکمت» به زبان انگلیسی را در ده شماره منتشر کرده است.