مؤسس

سیدمحمدمهدی شهرستانی
- استاد حوزه و دانشگاه، نویسنده و مترجم، و مدرس رسمی کفایه
- مؤسس آموزش عالی دارالحکمه (با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- مؤسس مرکز تخصصی الحکمه (با مجوز رسمی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان)
- مدیر مؤسسه بین‌المللی اسناد میراث شرق (با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
- مؤسس مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا (با مجوز رسمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)
- مؤسس کالج اسلامی حوزه آنلاین (با مجوز رسمی آموزش عالی ادیان کانادا)
- مؤسس بنیاد علمی فرهنگی زاگرس در کانادا
- مدیر مسئول انتشارات بین‌المللی میراث شرق (با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و کتابخانه ملی کانادا)
- قائم مقام بنیاد علمی فرهنگی دارالحکمه کانادا
- سردبیر مجله تخصصی حکمت
به زبان انگلیسی
- مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی «اسلام و دنیای معاصر» به زبان انگلیسی (به شماره: 91885)