مؤسس

سیدمحمدمهدی شهرستانی
- مؤسس آموزش عالی دارالحکمه (با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- مؤسس مرکز تخصصی الحکمه (با مجوز رسمی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان)
- مدیر مؤسسه بین‌المللی اسناد میراث شرق (با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
- مؤسس مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا (با مجوز رسمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)
- مؤسس کالج اسلامی حوزه آنلاین (با مجوز رسمی آموزش عالی ادیان کانادا)
- مؤسس بنیاد علمی فرهنگی زاگرس در کانادا
- مدیر مسئول انتشارات بین‌المللی میراث شرق (با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و کتابخانه ملی کانادا)
- قائم مقام بنیاد علمی فرهنگی دارالحکمه کانادا
- سردبیر مجله تخصصی حکمت
به زبان انگلیسی
- مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی «اسلام و دنیای معاصر» به زبان انگلیسی (به شماره: 91885)
- مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی «علوم اللغة العربیة» به زبان عربی (به شماره: 94473)
- مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی «نام (نیازهای اسلام معاصر)» در زمینه تخصصی «آینده پژوهی» به زبان فارسی، عربی، کردی و آلمانی