مدیر

مدیر مرکز: سیدمصطفی دریاباری
- حوزوی: سطح 4
- مدرس رسمی سطوح عالی

 

پیشینه آموزشی

1386- 1374         حوزه علمیه قم، مدرسه شهیدین

سطح یک و دو و درس خارج حوزه علمیه قم در فقه و اصول

اتمام دوره مکالمه عربی و انگلیسی

1384- 1383        دوره داستان نویسی، مدرسه اسلامی هنر، قم

1391-1387          سطح سه (کارشناسی ارشد) کلام اسلامی (با گرایش کلام جدید)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،

پایان نامه با موضوع “جایگاه و نقش عقل در اثبات خدا و صفات خدا”

1392- الان            سطح چهار(دکترا) مطالعات اسلامی با گرایش زبان انگلیسی، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی، قم،

پایان نامه با موضوع “رابطه عقل و دین از دیدگاه آیه الله جوادی آملی و پل تیلیش”

1392                    قسمتی از دوره “صلح سازی بر اساس ایمان” در آمریکا در دانشگاه EMU

1392                    دوره “آموزش بر اساس دانشجو محوری” در آمریکا در دانشگاه EMU

1392                    دوره “طراحی برنامه صلح سازی” در آمریکا در دانشگاه EMU

1392                    دوره “صلح در تئوری و عمل بر اساس داستان” در آمریکا در دانشگاه EMU

1392                    دوره “نظریه آداب دینی در مسیحیت” در دانشگاه ادیان با مشارکت دانشگاه های گوته و پادربرن آلمان

1393                    دوره “مطالعات صلح” در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی با مشارکت دانشگاه CMU کانادا

1393                    دوره فشرده “الهیات سیستماتیک مسیحی” در کانادا در دانشگاه CMU (زیر نظر 12 استاد)

1397                   کنفرانس “مسائل جاری و چالش های فراروی حقوق بین‌الملل بشردوستانه” در تهران در کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران

 

پیشینه تدریس

سطح یک حوزه:

الهدایه فی النحو در مدرسه شهیدین، قم

تجزیه و ترکیب در مدرسه کرمانیها ، قم

مغنی الادیب در مدرسه امام رضا ع ، قم

سطح دو حوزه یا کارشناسی دانشگاه:

92- 94                 فلسفه اسلامی1و2 در دانشکده اصول دین

92-95                  منطق در دانشکده اصول دین

93- 94                 فلسفه اسلامی1 در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

93- 94                 تاریخ فلسفه اسلامی1 در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

94                        کلام بین الادیان در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

94-95                  تفسیر قران در دانشکده اصول دین

94-95                  فقه در دانشکده اصول دین

94                        آشنایی با وهابیت و بهائیت در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (مجازی)

95                        “رسایل” شیخ انصاری رهدر حوزه علمیه قم پایه هفتم

95                        کلام جدید در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

95                        زبان تخصصی (اصول فقه) در دانشکده اصول دین

96                        “رسایل” شیخ انصاری رهدر حوزه علمیه قم پایه هشتم

97                        “کفایه الاصول” آخوند خراسانی در حوزه علمیه قم پایه نهم

98                        “مکاسب” شیخ انصاری رهدر حوزه علمیه قم پایه هفتم

98                        “رسایل” شیخ انصاری رهدر حوزه علمیه قم پایه هفتم

سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد دانشگاه:

92                        فقه تطبیقی (مقارن) در جامعه الزهراء س به زبان انگلیسی

92                        عقاید اسلامی (امامت) در جامعه الزهراء س به زبان انگلیسی

92-93                  عقاید اسلامی (خداشناسی، نبوت، معاد) در جامعه الزهراء س به زبان انگلیسی

93                        کلام جدید در مرکز تخصصی  تربیت راهنما

93                        مسائل جدید کلام در بنت الهدی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

93- 94                 کلام جدید در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

93- 94                 الهیات تطبیقی در موسسه زبان و فرهنگ شناسی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

94                        فقه در بنت الهدی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

93- 94                 فلسفه اخلاق (اخلاق هنجاری) در دانشگاه مجازی المصطفی ص به زبان انگلیسی

94                        فلسفه اخلاق (اخلاق ما بعد الطبیعه) در دانشگاه مجازی المصطفی ص به زبان انگلیسی

94                        فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی) در دانشگاه مجازی المصطفی ص به زبان انگلیسی

94-95                  زبان انگلیسی تخصصی1 و 2 (کلام) در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران

95 – 96               انسان شناسی در موسسه زبان و فرهنگ شناسی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

97 – 98               ادیان تطبیقی در موسسه زبان و فرهنگ شناسی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

98 -99                 اخلاق و معنویت بنت الهدی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

 

سطح چهار یا دکترای دانشگاه:

 

95 – 96                انسان در اسلام در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

96 – 97                مطالعه تطبیقی ادیان در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

97 – 98               شخصیتهای تاثیرگزار غربی در جهان اسلام در موسسه زبان و فرهنگ شناسی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی

 

تدریس متفرقه:

 

91                        فقه تطبیقی برای اساتید دینی در کنیا

93                        معرفت شناسی برای دانشجویان ایرانی

96 – 97                اخلاق اسلامی در منچستر دروه پری حوزه

96 – 97                عقاید اسلامی در منچستر دروه پری حوزه

96 – 97                احکام اسلامی در منچستر دروه پری حوزه

97                        گفتگوی درون و برون دینی برای دوره “اندیشه اسلامی در جهان معاصر” ویژه  دانشجویان و اساتید شیعی کانادا در حوزه علمیه قم

98                        “نظام تعلیم و تعلم در حوزه های علمیه” برای دوره شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 

اجرا و برگزاری دوره:

 

1393                    آشنایی با اسلام و شیعه در کانادا

1393                    مدیر گروه ایرانی دوره “الهیات سیستماتیک مسیحیت” به مقدار 25 جلسه علمی در کانادا

1394                    برگزاری و تدریس دوره (کلاس) عقاید اسلامی به زبان انگلیسی در کانادا

1394                    مدیر دوره آموزشی “نظام اعتقادی اسلام” و “نظام زندگی اسلامی” و “شیعه شناسی” برای اساتید مسیحی خارج کشور

1397                    مدیر دوره آموزشی “اندیشه اسلامی در جهان معاصر” ویژه دانشجویان و اساتید شیعی کانادا در حوزه علمیه قم و مشهد

1398                    مدیر دوره آموزشی “حقوق هند” ویژه دانشجویان و اساتید حقوقی ایرانی در هند

1398                    مدیر دوره آموزشی “برادری” ویژه دانشجویان و اساتید شیعی کانادا در حوزه علمیه قم و مشهد

سخنرانی به زبان انگلیسی در جاهای مختلف مانند فیلیپین در رایزنی و مسجد آبی اهل سنت و المهدی  سنتر و لندن، منچستر، لیورپول، گلاسکو، هال سیتی، نیوکسل و …

 

 

مسوولیتها

1390 -1389         مسوول حضور و غیاب/ مسوول امتحانات/ مسوول مباحثات، حوزه علمیه شهیدین ره

1390-1392           مدیر آموزش موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

1390-1391           رابط مالی موسسه بین المللی مطالعات اسلامی و حوزه

1392- 1398          رابط موسسه بین المللی مطالعات اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات

1392- 1398          معاون آموزش موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

1393- 1396          قائم مقام موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

1389-1392           عضو شورای آموزش حوزه علمیه شهیدین ره

1395- 1397          مسؤول ادیان و مذاهب معاونت بین الملل حوزه های علمیه ایران

1395- 1397          دبیر اجرایی شورای بین المللی ادیان حوزه های علمیه ایران

1395- الان             عضو شورای عالی سیاستگذاری گفتگوی ادیان ایران

1397 - 1399         مدیر ارتباطات و امور بین الملل مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه ایران

1398 - الان           عضو هیات امنا موسسه آموزش عالی دارالحکمه

1398- الان            مشاور عالی رئیس مؤسسه بین‌المللی اسناد میراث شرق

 

سفرهای علمی و فرهنگی:

داخلی: در محرم و صفر و رمضان و …: از سال 1383 تا 1392(البته یکی دو سال بین این سالها سفری نرفتم) در استانهای ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، اصفهان، تهران

بین المللی: از سال 1390 تا الان (کنیا، امارات، آمریکا، فیلیپین، ترکیه، کانادا، انگلستان، اسکاتلند)

 

سوابق پژوهشی:

نویسنده کتاب The Role of Interfaith Dialogue in Peaceful Life of the Followers of the Other Religions”  به همراه آیه الله فاضل میلانی حفظه الله و پروفسور فیل رولینک  (در دست چاپ)

کتاب درسی “امام صادق علیه السلام و دیگر فرق شیعه”، به همراه حجه الاسلام هادی ولیپور (در دست چاپ)

همکار نویسنده در کتاب “Islamic Belief System”

همکار نویسنده در کتاب “Islamic Plan for Life”

مقاله همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان از منظر امام رضا ع

استاد راهنمای پایان نامه “ظهور و بروز خدا در زندگی روزمره مومنان”

استاد مشاور پایان نامه “بررسی رویکرد مستشرقین به آموزه امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر آراء مایکل کوک”

استاد مشاور پایان نامه “زبان دین از دیدگاه علامه طباطبایی”

استاد مشاور پایان نامه “مقایسه روش های تقریبی ایران و مصر در 40 سال اخیر”

عضو مدعو کمیته پایان نامه گروه مطالعات اسلامی موسسه زبان و فرهنگ شناسی

عضو مدعو کمیته پایان نامه گروه مطالعات اسلامی مدرسه بنت الهدی

دبیر نشست “جایگاه حقوق بشر در اسلام” با همکاری مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه و موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن

سخنران نشست “آموزش حقوق بشر در اسلام” با همکاری موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن و مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی ره

یادداشت‌هایی به زبان انگلیسی با موضوعات:

An Analysis of the Words “Shahīd” (Martyr) and Shahādah (Martyrdom) in Islamic Context

Eight Principles in Islamic Upbringing

Islam and the Ethical Presuppositions of Technology

Islam and the Philosophical Presuppositions of Technology

Martyrdom; an Islamic Perspective

Martyrs in the Holy Qur’an and Narrations

The Principle of Ibaha as an Islamic Foundation for Freedom of Speech

The Virtues and Rights of Teachers in the Narrations

A Hadith-Based Analysis of “Mustazafin” in Verse 5 of Chapter al-Qasas

Nature as Viewed by the Holy Qur’an

The Basic Ideas of Shahid Sadr on Islamic Economy

Planting Tree as Viewed by the Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS)

Mental Health; an Islamic Perspective

Knowledge as a Way to Recognize the True Imam from False Claimants

The Etiquette of Drinking Water in Islamic Teachings

Environmental Health from the Qur’an’s Perspective

Eight Entrepreneurship Guidelines Inspired by the Prophet’s Narrations

Charity as Portrayed in the Narrations of the Ahlul Bayt (AS)

Apostasy and Repentance; Will a Repentant Apostate Be Forgiven?

Specific Traditions as Islamic Foundations for Freedom of Speech with Special Reference to Books and Press

The Rights of Animals According to the Holy Qur’an and Prophetic Narrations