اخلاق و تربیت

 

 

شرح وظایف:

1-    برنامه‌ریزی جهت ترویج و تعمیق معنویت و زیّ طلبگی حوزویان مرکز

2-    برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت برگزاری دروس اخلاق در مرکز

3-    برنامه‌ریزی جهت شناسایی، به کارگیری و اعزام اساتید اخلاق مرکز به شهرستانها و خارج از کشور

4-    طراحی کارگاه‌ها، دوره‌ها و نشستهای هم‌اندیشی ویژه اساتید اخلاق مرکز

5-    نشر، ترویج و اطلاع‌رسانی دروس اخلاق

6-    برنامه‌ریزی و ساماندهی تلبس طلاب مرکز

7-    ترویج فرهنگ کتابخوانی

8-    تهیه و تنظیم سیرهای مطالعاتی