آموزش
 

معاون آموزش: سیدحسین شهرستانی
- مدرس سطوح عالی
- بحث خارج: 16 سال

 

سوابق علمی پژوهشی

  • خلاصه کتاب «صلاة النبی التامین بعد فاتحة الکتاب»
  • نگارش مقاله «حمران بن ابان» (به زبان عربی) انتشار ویکی پدیا
  • پژوهش درباره «روش‌های ره گیری فعالیت‌های علمی و پژوهشی در سامانه‌های پژوهشی
  • پژوهش درباره «فرصت‌ها و تهدیدهای آموزشی»
  • تصحیح کتاب «مأخذ شناسی توصیفی امام صادق‌علیه‌السلام کتب عربی»

 

سوابق تبلیغی و فرهنگی

90-94             کارشناس اعتقادی و دینی در پایگاه تخصصی دروس حوزوی حوزه آنلاین، قم

94-95             پاسخ به شبهات اعتقادی در مجله علمی فرهنگی حکمت، قم

96-98              کارشناس اعتقادی و دینی در مؤسسه فرهنگی هنری اسناد میراث شرق، قم

96-99              کارشناس اعتقادی و دینی در مرکز آموزشی درس گفتار، قم

 

سوابق مدیریت آموزشی و اجرایی

92-93              طراح سرفصل دروس در حوزه آنلاین، قم

92-94              کارشناس علمی پاسخگویی به سئوالات فراگیران در حوزه آنلاین، قم

92-94              معاون آموزش مرکز آموزشی حوزه آنلاین

96-99              مدیر و مؤسس مرکز آموزشی درس گفتار