مشاوره و خانواده

 

مدیریت امور مشاوره

رسالت :

فرهنگ‌سازی مشاوره تخصصی در مرکز و برنامه‌ریزی در جهت ارائه خدمات مشاورهای به حوزویان مرکز و خانواده آنان

 

اهداف:

 √  فرهنگ‌سازی مشاوره تخصصی در مرکز

 √  پیشگیری از بروز اختلالات و آسیب‌ها در بین طلاب مرکز

 √  تبیین رویکرد اسلامی در ارائه خدمات مشاوره‌ای و ترویج آن

 √  تربیت مشاوران حوزوی متخصص

 

اهم وظایف:

 √  ارتقای سطح دانش و آگاهی مشاورین، اساتید و طلاب در مورد موضوعات مشاوره‌ای

 √ برنامه‌ریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به طلاب و خانواده‌ها

 √  برنامه‌ریزی به منظور تأمین بهداشت روانی حوزویان

 √  انجام مطالعات روانشناختی و تربیتی با رویکرد اسلامی برای پاسخ گویی به نیازهای طلاب

 √  انتشار آثار روانشناختی و تربیتی برای استفاده حوزویان

 √  تأمین مشاور مورد نیاز مرکز

 

گروه های هدف:

 √ مشاوران، اساتید، مدیران، طلاب و خانواده‌های آنان

  

مدیریت امور خانواده

رسالت:

طراحی، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی در جهت استقرار نظام مدیریتی و ستادی هماهنگ، به منظور رشد و بالندگی اخلاقی، تربیتی فرهنگی خانواده‌های مرکز

 

اهداف:

 √  ارتقای سطح تربیتی، فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های مرکز

 √  ارتقای سطح نشاط و بالندگی خانواده‌ای مرکز

 √  تأمین سلامت خانوادگی حوزویان

 

اهم وظایف :

 √  طراحی برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی در زمینه معارف اسلامی، احکام و . . . برای خانواده‌ها

 √  طراحی و تدوین برنامه‌های فرهنگی و تربیتی جهت ارتقاء نشاط و بالندگی در خانواده‌ها

 √  برنامه‌ریزی به منظورافزایش آگاهی‌های فرهنگی خانواده‌ها

 √  تدوین و تولید جزوات، مجلات و کتب اخلاقی و تربیتی و تهذیبی برای خانواده‌ها

 √  طراحی و نظارت بر اجرای با کیفیت اردوهای فرهنگی – تربیتی ویژه خانواده‌ها

 √  طراحی و نظارت بر برگزاری مسابقات فرهنگی برای خانواده‌ها

 √  طراحی و برنامه‌ریزی و تدوین نظام نظارت و ارزیابی از فعالیت‌های فرهنگی تربیتی خانواده‌ها

 

جامعه هدف:

 √  عموم خانواده حوزویان مرکز شامل تمام اعضای خانواده اعم از زوجین و فرزندان