30 اثر در سال 1400 منتشر شد

کد مطلب : 1046
تعداد بازدید : 909
1400/12/23
30 اثر با همکاری مرکز تخصصی فجرنا و انتشارات میراث شرق در سال 1400 منتشر شد.
30 اثر در سال 1400 منتشر شد

در سال 1400 و تنها در یک سال 30 اثر با همکاری مرکز تخصصی فجرنا و انتشارات میراث شرق منتشر شد.

کتب فارسی:
تسهیل الکفایه
تسهیل الاصول
مروری بر کفایه - 2 جلد
یقین در ایمان
تغییر جنسیت
مناقب‌نگاری
راه‌نماشناسی صحیفه سجادیه
کلام‌فلسفی
برده داری در اسلام
توبه چیست
قواعد قصص قرآن
مسائل جنسی در اسلام
ولایت تکوینی
حجاب
حقوق بشر
مهریه(فقهی و تاریخی)
روانشناسی اخلاق(تفسیر سوره تغابن)
حوزه‌های علمیه شیعه 
مبانی کلامی امامیه، زیدیه، اسماعیلیه
تصوف در بوته نقد تشیع - 4 جلد

کتب عربی:
بحوث فی صلاه الجمعه احکامها و آدابها و خاتمه فی صلاه العابدین 
بحوث فی الخمس و الانفال
بحوث فی المقالات العشر 
شرح استدلالی شرح لمعه


کتب انگلیسی:

 

An Introduction to Philosophy

Merits of the Ahl al-Bayt (AS) as Mentioned in Al-Musnad by Aḥmad ibn Ḥanbal


Merits of the Ahl al-Bayt (AS) as Mentioned in Al-Sunan by Muḥammad b. ‘Īsā al-Tirmidhī

Exclusive Merits of Imam Ali (AS) as Mentioned in Khaṣāʾiṣ Amīr al-Muʾminīn Alī ibn Abī Ṭālib by Aḥmad b. Shu‘ayb al-Nasāʾī

Narrations of Imam Ali (AS)  on Ethics and Spirituality in Al-Musnad by Aḥmad ibn Ḥanbal

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha