فلسفه اسلامی 2 - به زبان فارسی

کد مطلب : 1143
تعداد بازدید : 274
1401/07/01
درس «فوق برنامه» آموزش فلسفه اسلامی 2 (کارشناسی ارشد و سطح سه) توسط دکتر رضا آذریان در 40 جلسه ضبط تصویری و تدوین شد. این درس بصورت آفلاین و از طریق پرتال آموزشی LMS قابل استفاده است. علاقه مندان پس از ثبت نام، لینک پرتال آموزشی و نام کاربری و رمز عبور را از طریق ایمیل و یا پیامک دریافت خواهند کرد.
فلسفه اسلامی 2 - به زبان فارسی

درس «فوق برنامه» آموزش فلسفه اسلامی 2 (کارشناسی ارشد و سطح سه) توسط دکتر رضا آذریان در 40 جلسه ضبط تصویری و تدوین شد.
 این درس بصورت آفلاین و از طریق پرتال آموزشی LMS قابل استفاده است.
علاقه مندان پس از ثبت نام، لینک پرتال آموزشی و نام کاربری و رمز عبور را از طریق ایمیل و یا پیامک دریافت خواهند کرد. 

این دوره با همکاری آموزش عالی دارالحکمه و مؤسسه آموزشی حوزه-آنلاین، و مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا تولید شده است.

موضوع ماده درسی: فلسفه اسلامی 2

جلسه اول: جایگاه کتاب بدایه ونهایه

جلسه دوم: ساختار فلسفه

جلسه سوم: اصل واقعیت

جلسه چهارم: موضوع فلسفه

جلسه پنجم: ملاک تمایز علوم

جلسه ششم: علم اصالی 

جلسه هفتم: احکام کلی وجود

جلسه هشتم: اصاله الوجود

جلسه نهم: اصاله الوجود (2)

جلسه دهم: شبهات اصاله الوجود

جلسه یازدهم: فروع اصاله الوجود

جلسه دوازدهم: فروع اصاله الوجود (2)

جلسه سیزدهم: تکمله بحث اصاله الوجود

جلسه چهاردهم: تشکیک وجود

جلسه پانزدهم: ارکان تشکیک

جلسه شانزدهم: دلیل تشکیک

جلسه هفدهم: ترکیب اعتباری از وجود و عدم

جلسه هجدهم: عدم تمایز در عدم

جلسه نوزدهم: تکرر در وجود

جلسه بیستم: تقسیم وجود به مستقل و رابط

جلسه بیست ویکم: تقسیمات وجود

جلسه بیست ودوم: وجود ذهنی

جلسه بیست وسوم: اشکالات وجود ذهنی و پاسخ آن

جلسه بیست وچهارم: مواد قضایا

جلسه بیست وپنجم: مواد ثلاث

جلسه بیست وششم: اقسام وجوب

جلسه بیست وهفتم: تقسیم مواد ثلاث

جلسه بیست وهشتم: ماهیت نداشتن واجب الوجود بالذات

جلسه بیست ونهم: احکام وجوب

جلسه سی ام: احکام ممکن

جلسه سی ویکم: نقد استدلال متکلمین

جلسه سی ودوم: احکام ماهیت

جلسه سی وسوم: وجود طبیعی

جلسه سی وچهارم: فرق تمایز با تشخص

جلسه سی وپنجم: مقولات عشر

جلسه سی وششم: تعریف جوهر و عرض

جلسه سی وهفتم: اقسام جوهر

جلسه سی وهشتم: ترکیب جسم از ماده و صورت

جلسه سی ونهم: اقسام عرض

جلسه چهلم: کیف نفسانی

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha