تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 - به زبان انگلیسی

کد مطلب : 1092
تعداد بازدید : 721
1401/04/21
ماده درسی «فوق برنامه» تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 (2 واحد) تدریس به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و سطح دو توسط استاد شهریار شجاعی در 16 جلسه ضبط تصویری و تدوین شد.
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 - به زبان انگلیسی

 

ماده درسی «فوق برنامه» تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 (2 واحد)  تدریس به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و سطح دو توسط استاد شهریار شجاعی در 16 جلسه ضبط تصویری و تدوین شد.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha